Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Aktuálně

Volby do školské rady

V souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem oznamujeme, že v úterý 23. září 2014 proběhnou v prostorách školy volby členů školské rady, kteří zastupují zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty.
K organizaci a provedení voleb byla jmenována volební komise, která eviduje kandidáty navržené oprávněnými osobami.
Informace o vyhlášení voleb

Termíny informačních schůzek pro rodiče ve školním roce 2014/2015

Dále po předchozí domluvě v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících nebo po dohodě dle potřeby.


       Seznam sešitů a pomůcek pro žáky prim
       Seznam povinných a doporučených učebnic z jednotlivých předmětů

Připravované zájmové kroužky pro školní rok 2014/2015

Ostrava.cz Škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v několika zájmových kroužcích.
Realizaci zájmových kroužků v roce 2013 finančně podpořili: Statutární město Ostrava a Úřad městského obvodu Ostrava-Jih.
Předpokládaný časový rozpis kroužků

Termíny školního roku 2014/2015

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.    

  

obrazok