Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Učební plán

Školní vzdělávací program „Non scholae sed vitae discimus “

prima sekunda tercie kvartakvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura5(1)4(1)4(1)3,5(1) 3(1)3(1)4(1)4(1)
Cizí jazyk 1 4433 3333
Cizí jazyk 2 --33 3343
Výchova k občanství 1122 ----
Základy společenských věd---- 1222
Dějepis 2222 223-
Zeměpis -223 ----
Geografie ---- 2212
Matematika 5,5(1,5)5(1)4(1)3,5(1) 4(1)3(1)4(1)3(1)
Fyzika 1,5(0,5)222,5(1) 3(1)221
Chemie -222,5(1) 3(1)222
Přírodopis 2222 ----
Biologie ---- 3(1)23(1)2
Informatika 2--- 22--
Estetická  výchova [1]3322 [2]2[2]2--
Tělesná výchova 3332 2322
Volit.předmět 1 ---1 -222
Volit.předmět 2 ---- --22
Volit.předmět 3 ---- ---2
Volit.předmět 4 ---- --- 2
Celkem hodin 29303132 33333432

Poznámky k učebnímu plánu:

Hodiny označeny‚ v závorce () jsou vyčleněny na cvičení.
Estetická  výchova [1] - zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu.
Estetická  výchova [2] podle volby žáka - hudební výchova nebo výtvarná výchova

Součástí tělesný výchovy jev sekundě a kvintě - týdenní lyžařský kurs
v septimě - týdenní sportovní kurs

Cizí jazyky :

angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

Volitelné předměty v sextě - oktávě

Český jazyk a komunikační výchovaKulturní seminář
LatinaDějiny umění
Cvičení z anglického jazykaKonverzace v cizím jazyce
Italština
Seminář z moderních dějinDějepisný seminář
Společenskovědní seminářSeminář z geografie
Cvičení z matematikySeminář z matematiky
Fyzikální seminářSeminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemieCvičení z analytické chemie
Úvod do deskriptivní geometrieÚvod do programování
Deskriptivní geometrieProgramování