Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Seznam učebnic pro žáky

Anglický jazyk

PRIMA:     ENGLISH PLUS 1 (Oxford) (učebnice + pracovní sešit)
SEKUNDA:     New Opportunities Elementary (učebnice + pracovní sešit)
TERCIE, KVARTA:     New Opportunities Pre-Intermediate (učebnice + pracovní sešit)
KVINTA, SEXTA:     New Opportunities Intermediate (učebnice + pracovní sešit)
SEPTIMA, OKTÁVA:    Choices Upper Intermediate (učebnice + pracovní sešit), další doporučená studijní literatura dle domluvy s vyučujícími

Německý jazyk

TERCIE:     Beste Freunde 1, Němčina pro ZŠ a víceletá gymnázia, učebnice + pracovní sešit (nakl. Hueber)
KVARTA:     Direkt neu 1 (nakl. Klett)
KVINTA:     Direkt neu 1 a Direkt neu 2 (nakl. Klett)
SEXTA:     Direkt neu 2 (nakl. Klett)
SEPTIMA:     Direkt neu 3 (nakl. Klett)
OKTÁVA:     Direkt - Cvičebnice německého jazyka. K nové maturitě bez obav (nakl. Klett) nebo Ziel B1+ (učebnice - Kursbuch Lektion 1-8), nakl. Hueber

Španělský jazyk

TERCIE, KVARTA:     Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 1 – španělština pro střední a jazykové školy, učebnice a pracovní sešit, Klett nakladatelství s.r.o.
KVINTA:     Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 1 a Aventura 2 – španělština pro střední a jazykové školy, učebnice a pracovní sešit, Klett nakladatelství s.r.o.
SEXTA, SEPTIMA:     Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 2 – španělština pro střední a jazykové školy, učebnice a pracovní sešit, Klett nakladatelství s.r.o.
OKTÁVA:     Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 3 – španělština pro střední a jazykové školy, učebnice a pracovní sešit, Klett nakladatelství s.r.o.

Ruský jazyk

TERCIE:     učebnice Klass1

Francouzský jazyk

SEPTIMA:     Connexions 2, Latitudes 3, Vite! 4
OKTÁVA:     Latitudes 3

Dějepis

KVINTA:     Čornej, P. a kol.: DĚJEPIS 1 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) - Pravěk a starověk a DĚJEPIS 2 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) - Středověk a raný novověk, nakl. SPN Praha
SEXTA:     Čornej, P. a kol.: DĚJEPIS 2 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) - Středověk a raný novověk a DĚJEPIS 3 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) - Novověk, nakl. SPN Praha
SEPTIMA:     Čornej, P. a kol.: DĚJEPIS 3 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) - Novověk a DĚJEPIS 4 (PRO GYMNÁZIA A SŠ) - Nejnovější dějiny, nakl. SPN Praha

Biologie

KVINTA-OKTÁVA:     J. Jelínek, V. Zicháček: Biologie pro gymnázia, nakl. Olomouc 2007, ISBN 978-80-7182-213-4

Zeměpis, Geografie - atlasy (povinné)

SEKUNDA, KVINTA, OKTÁVA:    Školní atlas dnešního světa (Terra-Klub, o.p.)
TERCIE-OKTÁVA:     Školní atlas světa (Kartografie Praha)
KVARTA, SEPTIMA:     Atlas – Česká republika (Kartografie Praha)

Zeměpis, Geografie - doporučená literatura

KVINTA:     Geografie 1 pro ŠŠ – fyzicko-geografická část, nakl. SPN
                Zeměpis v kostce I., nakl. FRAGMENT
SEXTA:     Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Regionální zeměpis světadílů, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Zeměpis v kostce II., nakl. FRAGMENT
SEPTIMA:    Zeměpis České republiky – učebnice pro SŠ, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Zeměpis v kostce II., nakl. FRAGMENT
OKTÁVA:     Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Regionální zeměpis světadílů, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Zeměpis cestovního ruchu, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Lidé a Země, nakl. České geografické společnosti s.r.o.
                Zeměpis v kostce I. a II., nakl. FRAGMENT

Fyzika - doporučená literatura

KVINTA:     M. Bednařík, M. Široká: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, nakl. Prometheus
SEXTA:     Lepil O.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika, nakl. Prometheus
                Lepil O.: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění, nakl. Prometheus
SEPTIMA:    Lepil O.: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, nakl. Prometheus
OKTÁVA:     Lepil O.: Fyzika pro gymnázia – Optika, nakl. Prometheus
                Štoll I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, nakl. Prometheus
                Bartuška K.: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity, nakl. Prometheus
OKTÁVA-SEMINÁŘ:     Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, nakl. Prometheus
                Soukup V., Veselý J.: Maturitní otázky – Fyzika, nakl. Fragment
                Tarábek, K. a kol.: Odmaturuj! z fyziky, nakl. Didaktis
SBÍRKY ÚLOH:     Lepil, O. a kol.: Fyzika – sbírka úloh pro střední školy, nakl. Prometheus
                Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy (1.-4.díl), nakl. Prometheus

Chemie - doporučená literatura

SEKUNDA:    Chemie 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. FRAUS (učebnice + pracovní sešit)
TERCIE:     Chemie 8 a Chemie 9 pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. FRAUS (učebnice + pracovní sešit)
KVARTA-SEXTA:     Přehled chemického názvosloví, nakl. SPN
                Mareček, Honza: Chemie – sbírka příkladů
KVARTA:     Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl
KVINTA:     Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl a 2. díl
SEXTA:     Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl a 2. díl
                Mareček, Honza: Chemie - názvosloví organických sloučenin
SEPTIMA:    Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl a 3. díl
                Mareček, Honza: Chemie - názvosloví organických sloučenin
OKTÁVA:     Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 3. díl
                Odmaturuj! z chemie, nakl. Didaktis