Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Seznam sešitů a pomůcek pro žáky prim

Český jazyk
    sešit linkovaný A5, 60 str. (typ 564) – 1 ks
    sešit linkovaný A5, 40 str. (typ 544) – 2 ks
    na zač. škol. roku si budou přes školu objednávat pracovní sešit k učebnici FRAUS (cca 70 Kč)


Anglický jazyk
    sešit linkovaný A5, 60 str. (typ 564) – 2 ks


Výchova k občanství
    sešit linkovaný A5 – 1 ks


Dějepis
    sešit linkovaný A4 – 1 ks


Matematika
    sešit nelinkovaný A4 – 1 ks do začátku, pak další podle potřeby (jakmile dopíší do konce)
    dvě pravítka, z toho 1 s ryskou, úhloměr, kvalitnější kružítko, tužky na rýsování


Fyzika
    sešit A5 – 1 ks (dle vlastní volby linkovaný nebo nelinkovaný s podložkou na psaní s linkami)


Přírodopis
    sešit nelinkovaný A5 – 1 ks, s podložkou na psaní s linkami


Tělesná výchova
    vhodný cvičební úbor a obuv do tělocvičny (v případě příznivého počasí na škol. hřiště)


Výtvarná výchova
    nůžky, ostatní pomůcky škola zajistí hromadně - spoluúčast rodičů 100 Kč.