Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Klasifikace

Vážení rodiče,

v souladu se školním řádem máte možnost sledovat aktuální průběžnou i celkovou klasifikaci Vašich dětí prostřednictvím internetového rozhraní programu Bakalář. K přístupu do aplikace potřebujete znát přístupové jméno a heslo, které přiděluje školní administrátor programu Bakalář prostřednictvím třídního učitele.
Při ztrátě přihlašovacích údajů je možné si zažádat o přidělení nových údajů. Tento proces nelze z bezpečnostních důvodů uskutečnit prostřednictvím e-mailu, ale pouze osobním předáním.

Po přihlášení do aplikace máte možnost sledovat nejen údaje o průběžné a celkové klasifikaci žáka a jeho absenci ve škole, ale přístupný je i rozvrh žáka a plán školních akcí.

Vstoupit do aplikace