Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Školní centrum poradenských služeb


Na škole pracuje Školní centrum poradenských služeb. Jeho členy jsou výchovný poradce a metodik prevence rizikových jevů.
Centrum navazuje na hlavní činnost školy, doplňuje a zkvalitňuje poskytované služby žákům, rodičům a učitelům v oblastech kariérového poradenství, prevence sociálně patologických jevů a krizové intervence. Služby jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Nabízené služby školního centra poradenských služeb:
Mgr. H. Kratochvilová                                             PhDr. V.Tabášek
výchovný poradce                                                   školní metodik prevence
vychpor@gyvolgova.cz                                          v.tabasek@gyvolgova.cz

  

obrazok