Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium
"Non scholae sed vitae discimus"

 • Úvod, Obsah
 • Charakteristika školy, Profil absolventa
 • Charakteristika ŠVP
 • Začlenění průřezových témat
 • Učební plán
 • Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Člověk a společnost, Dějepis
 • Výchova k občanství, Základy společenských věd
 • Člověk a příroda, Fyzika
 • Chemie
 • Přírodopis, Biologie
 • Zeměpis, Geografie
 • Umění a kultura, Hv, Vv
 • Člověk a zdraví, TV
 •         Volitelné předměty

 • Volitelné vzdělávací aktivity, ICT ve výuce přírodovědných a humanitních předmětů
 • Cvičení z matematiky, Seminář z matematiky
 • Český jazyk a komunikační výchova, Kulturní seminář
 • Společenskovědní seminář
 • Dějepisný seminář
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář z geografie
 • Fyzikální seminář
 • Cvičení z chemie, Cv. z analytické chemie, Seminář z chemie
 • Programování
 • Deskriptivní geometrie
 • Latina
 • Cvičení z anglického jazyka
 • Konverzace v cizím jazyce (JA, JN, JFr, JŠp, JR)
 • Jazyk italský
 • Dějiny umění

 • Školní projekty
 • Hodnocení žáků a autoevaluace školy


 • Ke stáhnutí kompletní ŠVP ve formátu komprimované složky .zip