Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Německý jazyk
SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

Výslovnostní soutěž Brich dir die Zunge nicht!

Dne 25. 11. 2013 pořádala komise německého jazyka Gymnázia Olgy Havlové výslovnostní soutěž Brich dir die Zunge nicht pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěžilo celkem 14 tříčlenných týmů za 8. třídu a 6 týmů v kategorii 9. tříd.
Jejich prvním úkolem byla četba krátkého neznámého textu a druhým úkolem bylo během deseti sekund předvést vylosovaný jazykolam – hodnotila se četnost a správnost.
V kategorii osmých tříd naši školu reprezentoval tříčlenný tým třídy 3. A ve složení Eliška Růčková, Vojtěch Molin a Pavel Kraus. V těžké konkurenci známých ostravských gymnázií a jazykových základních škol obstáli, jak nejlépe mohli a zvítězili.

Byli jsme nejlepší Byli jsme nejlepší

Předměty