Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Německý jazyk
Charakteristika předmětu

Němčina se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od tercie do oktávy. Studenti se jazyku věnují celkem šest let a dosáhnou jazykové úrovně B1. Druhý cizí jazyk mají studenti v rozvrhu třikrát týdně, jen v septimě je časová dotace předmětu navýšena na čtyři hodiny.
V septimě a v oktávě mají studenti možnost navštěvovat volitelný předmět konverzace v německém jazyce.
Studenti si němčinu mohou zvolit jako předmět maturitní zkoušky jak v její společné, tak profilové části.
Naše škola má k dispozici dvě dobře vybavené jazykové učebny, které umožňují ve výuce aplikovat moderní metody.


Předměty