Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Povinně zveřejňované informace

Vestibul Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Sídlo: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Právní forma: příspěvková organizace
IČ : 00842737
IZO : 000842737
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 017 486
ID datové schránky : 9swj2ba
Tel.: +420 596 750 873

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

Statutární orgán: ředitel školy - RNDr. Jiří Chmela (reditel@gyvolgova.cz)
Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman (priman@gyvolgova.cz)
Výchovný poradce: Mgr. Helena Kratochvilová (vychpor@gyvolgova.cz)
Školní metodik prevence rizikových projevů chování: PhDr. Václav Tabášek (v.tabasek@gyvolgova.cz)
Kancelář školy : info@gyvolgova.cz

Pracovní doba sekretariátu: Po-Pá 7.00 - 15.00 hod
Telefon: +420 596 750 873

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 17039761/0100
DIČ: CZ00842737

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
 1. Hlavním účelem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
  • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obory vzdělávání :

79-41-K/81Gymnázium osmiletý obor vzdělávání (školní vzdělávací program )

Cílová kapacita školy je stanovena na 500 žáků.
Nejdůležitější používané předpisy:

Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.
Ústně lze podat žádost na sekretariátu školy.

Elektronickou poštou lze podat žádost na info @ gyvolgova.cz s elektronickým podpisem.

Sazebník úhrad za poskytování informací:
 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
 2. Sazebník výše úhrad
  1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí
  2. černobílá - formát A4
   jednostranná kopie z volných listů 2,- Kč
   oboustranná kopie z volných listů 3,50 Kč
   jednostranná kopie z vázaných předloh 3,- Kč
   oboustranná kopie z vázaných předloh 4,50 Kč
   barevná - formát A4
   jednostranná kopie z volných listů 5,- Kč
   oboustranná kopie z volných listů 7,50 Kč
   jednostranná kopie z vázaných předloh 6,- Kč
   oboustranná kopie z vázaných předloh 8,50 Kč
   kopie formátu A3 se počítají jako dvojnásobek A4
  3. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
  4. CD 35,- Kč
  5. cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku běžný formát A4 černobílý 1,50 Kč/stránka
 3. poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb
 4. osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 15 minut za každou započatou půlhodinu 70,- Kč

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

 • Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb. (ve formátu *.pdf)
 • Výroční zprávy školy

 • Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013
 • Tabulková část zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013
 • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
 • Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 (ve formátu *.pdf)
 • Tabulková část zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 (ve formátu *.pdf)
 • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (ve formátu *.pdf)
 • Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 (ve formátu *.pdf)
 • Tabulková část zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 (ve formátu *.pdf)
 • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (ve formátu *.pdf)
 • Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 (ve formátu *.pdf)
 • Tabulková část zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 (ve formátu *.pdf)
 • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (ve formátu *.pdf)
 • Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 (ve formátu *.pdf)
 • Tabulková část zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 (ve formátu *.pdf)
 • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (ve formátu *.pdf)
 • Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2008 (ve formátu *.pdf)
 • Tabulková část zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2008 (ve formátu *.pdf)