Tiskárny

Typy tiskáren

Podle barevnosti tisku:
  • černobílé
  • barevné - používá se tří resp. čtyř barev, azurová (cyan), purpurová (magneta), žlutá (yellow), případně ještě černá (black). Podle toho se pak tyto tiskárny označují jako CMY nebo CMYK.
    Využívá se subtraktivního modelu CMY, který přidáváním barev vytváří tmavší barvu. U monitoru se používá obracený aditivní model RGB.

Podle způsobu tisku:
  • mechanické
  • inkoustové
  • laserové
  • tepelné

Mechanické tiskárny

Mechanické tiskárny využívají tisk přes barvicí pásku, podobně jako psací stroj. Dnes se většinou používají tiskárny jehličkové, kdy jednotlivé jehličky jsou schopny zobrazit body. Existují však i mechanické tiskárny znakové (tiskárny s typovým kolečkem, řetězové tiskárny, ...), které sice nedokáží tisknout obrázky, ale pro tisk znaků jsou velmi rychlé.
Jehličkové tiskárny - obrázek nebo znak se tvoří z jednotlivých bodů. Bod vznikne jako otisk jedné jehličky přes barvící pásku na papír. Jehličky jsou uloženy v tiskové hlavě a každá z nich je ovládána samostatně. Počet jehliček je nejčastěji 9 nebo 24. Barevné jehličkové tiskárny používají pro tisk tří (čtyř) barevnou pásku. Mezi výhody jehličkových tiskáren patří nižší cena tiskárny i tisku a snadná obsluha.

Inkoustové tiskárny

Znaky a obrázky vznikají z jednotlivých malých kapiček inkoustu, který se vystřikuje na papír. Tyto tiskárny se dělí na dva nejčastější druhy:
  • Piezoelektrické tiskárny (Inkjet) - speciální krystal změní v tiskové hlavě působením elektrického pole své rozměry. Kapka, která se dostane na prudce se zvětšující krystal, je vymrštěna na papír.
  • Tryskové (bublinkové) tiskárny (Bubblejet) - v trysce se inkoust zahřívá. Část inkoustu se tímto prudkým ohřátím odpaří. Bublinka se prudce roztahuje a zbytek inkoustu je jí vystřelen směrem k papíru.
Počet trysek v tiskové hlavě se pohybuje kolem 48 až 64 u černobílých tiskáren. K tiskové hlavě je připojena patrona s inkoustem cartridge.
Výhodou inkoustových tiskáren je tichý chod, kvalitní tisk.
K nevýhodám patří nutnost tisku na kvalitní papír, na kterém se inkoust nerozpíjí, při tisku větších ploch dochází občas k zprohýbání papíru vlhkem. Cena tisku patří spíše k vyšším. Tiskárny se proto využívají hlavně tam, kde se netiskne velké množství stránek (domácnost, malá kancelář).

Tepelné tiskárny

Černobílé tepelné tiskárny používají speciální papír, který působením tepla zčerná. Tisková hlava obsahuje jehličky, které se zahřívají. Úderem zahřáté jehličky papír v daném bodě zčerná. Podobný princip se používal u faxů. Můžete se s nimi setkat například u lístků v dálkových autobusech.
K barevnému tepelnému tisku se využívá speciálních vosků, který je nanesen na třech nebo čtyřech fóliích. Fólie se spolu s papírem protahují kolem tiskové hlavy a působením tepla se vosk přenese na papír. Tento postup se opakuje třikrát (CMY) resp. čtyřikrát (CMYK). Barevné tepelné tiskárny mají velmi vysokou kvalitu tisku a dobrou spolehlivost.
K nevýhodám patří vyšší cena a náklady na tisk, nutnost speciálního papíru a nižší rychlost tisku.

Laserové tiskárny

Patří mezi nejkvalitnější tiskárny.
Princip tisku je následující:
laserový paprsek v místě dopadu na fotocitlivý nejčastěji selenový válec změní elektrický náboj, takže zde může ulpět částečka toneru. Toner je tvořen jemnými zrnky barviva. Při dotyku fotocitlivého válce a papíru se barvivo přenese na papír a tepelně se zafixuje speciálním vyhřívaným válcem. Některé laserové tiskárny používají mezi válcem a papírem ještě přenosový pás, aby nedošlo k rychlému poškození fotocitlivé vrstvy na selenovém válci.
Laserové tiskárny používají při komunikaci s počítačem systém postscript. Tiskárna natáhne do své paměti údaje o celé stránce najednou a pomocí příkazů postscriptu stránku upraví. Výhodou je zvýšená kvalita tisku. Tiskárna však potřebuje větší vnitřní paměť a raději i vlastní procesor.
Některé tiskárny se označují jako GDI (Graphical Device Interface), kde chybí vlastní procesor a pracovní paměť tiskárny. Toto řešení je sice levnější, ale požaduje dostatečný výkon počítače.
Mezi výhody laserových tiskáren patří především vysoká kvalita a rychlost tisku, téměř nulová hlučnost. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena tiskárny, poměrně drahý toner a nutnost občas měnit opotřebený fofotocitlivý válec.
Podobný princip činnosti jako laserové tiskárny využívají tiskárny LED, kde místo laseru s otočným zrcadlem je použita řada světelných diod, z níž každá má na starosti jeden bod na papíře.

Kvalita tisku je určena počtem bodů na palec (dpi), které je tiskárna schopna vykreslit. Například laserové tiskárny mají obvykle 600 dpi, osvitové jednotky 1200-3600 dpi.

Plotery

Souřadnicové zapisovače (plotery) se využívají hlavně při vytváření technických výkresů. Existují inkoustové, tepelné, laserové a pérové plotery a to černobílé i barevné verzi. Z hlediska uchycení papíru je můžeme rozdělit na deskové a stojanové. U deskových ploterů je papír uchycen na desce a kreslící pero se pohybuje po celém prostoru desky. Naopak u stojanových ploterů se pero pohybuje pouze do stran a kreslení v druhé ose je zajištěno pohybem papíru. Je tedy možné kreslení delších papírů. Kromě ploterů, které rýsují obraz, existují i tzv. řezací plotery, které podle vyřezávají daný obraz do připraveného materiálu.