Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Výstava MOJE MĚSTO

Výstava studentských prací V úterý 24. září jsme v Knihovně města Ostravy, pobočce Výškovice, slavnostně zahájili výstavu vybraných prací studentů našeho gymnázia MOJE MĚSTO. Jednotlivé modely domů, věží a měst vznikaly v průběhu celého minulého školního roku v rámci workshopů o architektuře a městě. Na vernisáži, která měla být především poděkováním všem, kteří se projektu účastnili, se setkali studenti a pedagogové našeho gymnázia, ale také dnes již bývalé studentky architektury ČVUT v Praze, které projekt iniciovaly a zaštiťovaly z odborného hlediska. Důležitou částí vernisáže bylo vyhlášení tři vítězných týmů, jež pracovaly na koncepci a modelu nových měst. Vítězové obdrželi nejen sladkou odměnu a diplom, ale také pozvání jednoho z nejvýraznějších představitelů mladší generace architektů, Ing. arch. Kamila Mrvy, k návštěvě jeho ateliéru a realizací v Kopřivnici.
Výstava v Knihovně města Ostravy, pobočce Výškovice, potrvá do 24. října 2013. Vystaveny jsou modely, fotografie z hodin, názory studentů a zapojit můžete i svou kreativitu při drobných aktivitách.
Srdečně zveme všechny zájemce.

Vítězné projekty.
REHOMAMATO - Tomáš Dzik, René Galdia, Matěj Kundrát, Jan Lacina, Martin Kováčech (prima A)
WATERHILL - Michaela Krpcová, Veronika Sentková, Aneta Šéová, Eva Vážanská (prima A)
ANKASAKITÉNA - Anna Maňásková, Kateřina Lipinová, Sabina Kabatová, Kristýna Pavlíčová, Tereza Křižková, Natálie Borovcová (kvinta B)
Fotografie z akce

Další informace o projektu "Moje město - architektura do škol"