Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Moje město - architektura do škol

AUTORKY PROJEKTU LOGO PROJEKTU

Gymnázium Volgogradská je pilotní školou projektu Moje město - architektura do škol. S vizí tohoto projektu přišly tři studentky Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s pedagogy našeho gymnázia. V průběhu celého školního roku 2012/13 připravovaly pro studenty prim a kvint tematicky zaměřené workshopy v rámci hodin výtvarné výchovy.

Jednotlivá setkání přibližovala nejen práci architektů, ale učila studenty chápat vztah člověka k prostoru a měla podporovat touhu každého z nás pozitivně ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme. Představila architekturu jako jednu z kreativních lidských činností, ve které se mohou mladí lidé hledáním prostorových, historických a společenských souvislostí učit pohledu na svět jako celek.

„Architektura - město, krajina, ale také vlastní domy a byty - kterou společně vytváříme a užíváme, je nezbytností naší kultury a výchova k jejímu porozumění by měla být nedílnou součástí vzdělání, které naše školy nabízejí. Cílem projektu není formovat architekty a kunsthistoriky, ale povzbudit studenty ke kritickému myšlení a diskuzi,“ říká jedna z autorek projektu a současně úspěšná absolventka našeho gymnázia Karin Grohmannová. Projekt Moje město

Vyvrcholením celoročního projektu bude výstava v prostorách Městské knihovny Ostrava a veřejné přednášky architektů Ing. Radmily Fingerové a Ing. arch. Martina Rosy.Mgr. Marcela Gajdová

Blog pro všechny, kteří chtějí připojit svůj názor mojemesto2012.blogspot.cz.
Oficiální stránky projektu: mojemesto2012.wix.com/ostrava.
Další fotografie.

Projekt Moje město Projekt Moje město Projekt Moje město