Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity





Fyzikální exkurze na VŠB-TU

Exkurze VŠB-TU V úterý 9. ledna se na VŠB-TU konala fyzikální exkurze, kterou každým rokem organizujeme pro sexty v rámci výuky Pevných látek. S organizací nám velmi pomáhá Fakulta strojní, která pro studenty vymýšlí zajímavý program a především návštěvy velmi atraktivních a zajímavých pracovišť na Vysoké škole báňské.
Tentokrát jsme navštívili laboratoř Katedry robotechniky, kde se studenti sext seznámili s různými druhy robotů a jejich využitím v průmyslu, při požárech a likvidacích výbušnin. Nadšení zavládlo v Laboratoři sypkých hmot, kde v rámci seznámení se s fluidním kotlem, si studenti vyráběli popcorn a pražili pravou brazilskou kávu. Vše pak mohli ochutnat a porovnat s pochutinami, které si běžně kupují. Exkurze končila v Institutu dopravy, kde mohli studenti shlédnout různé typy vozítek a formulí, na kterých studenti vysoké školy pracují.
Součástí návštěvy VŠB-TU byla i přednáška naší organizátorky Ing. Milady Hlaváčkové, Ph.D., která studenty seznámila s vysokou školou, její strukturou, hlavní náplní studia a především spoustou zajímavých akcí, které vysoká škola pro své studenty připravuje.
Exkurze se studentům velmi líbila, byla zajímavá a přiblížila jim studium na VŠB-TU. Poznali, že na této vysoké škole se dají studovat zajímavé obory, které pak nacházejí velmi dobré uplatnění v profesním životě.
Letošní kvinty se již mohou těšit na podobnou akci, kterou pro ně zorganizujeme příští školní rok a při které i jim ukážeme, že i fyzika může být velmi zajímavá.

Mgr. Lenka Plachtová
Exkurze VŠB-TU Exkurze VŠB-TU