Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Soutěžní přehlídka studentských programů

V úterý 19. dubna vyučující informatiky připravili již 5. ročník soutěžní přehlídky pro studenty z gymnázií Moravskoslezského kraje. Prezentované soutěžní práce byly různorodé, měly však vesměs vynikající úroveň. Studenti prokázali hluboké znalosti v oboru informatiky a programování. Mnohé práce budou využívány v praxi, ať už jako pomůcka pro výuku (různé druhy matematického software, program pro speciální školu v Novém Jičíně), pro zjednodušení komunikace nebo pro zábavu.

Odborná komise ve složení Mgr. Rostislav Fojtík, Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, oba z Katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, a RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D., Katedra informatiky, fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, kladně hodnotila také schopnost soutěžících dobře veřejně prezentovat výsledky své práce.


Mgr. Veronika Bartoňková

Ocenění studenti
    1.místo - David Duong (program CCS Designer) - Wichterlovo gymnázium
    2.místo - Pavel Valach (program Net Swiss Knife) - Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
    2.místo - Martin Vavrečka (program Výměnný obrázkový komunikační systém) - Wichterlovo gymnázium
    3.místo - Lukáš Ondráček (program Vykreslování geometrických objektů) - Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
    4.místo - Jan Koniarik (program ComNet) - Matiční gymnázium Ostrava

    Cena diváků - David Duong (program CCS Designer) - Wichterlovo gymnázium


Soutěž se uskutečnila s finanční podporou
Statutárního města Ostrava
Městského obvodu Ostrava - Jih


foto z 5.ročníku soutěže foto z 4.ročníku soutěže