Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Geovědní exkurze Sopky Jesenicka a Zlaté Hory

Geovědní exkurze Ve středu 29. května 2013 studenti kvart a kvint, kteří se v únoru úspěšně účastnili soutěže "Geologické kladívko", absolvovali za odměnu geologicky zaměřenou exkurzi pořádanou Hornicko-geologickou fakultou VŠB.
První navštívenou lokalitou byly repliky dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století s ukázkou rýžování zlata, kterého je zde stále dostatek. Druhou zastávkou byla vyhaslá sopka Uhlířský vrch a odkryv jejího sopečného kužele, kde v 19. století probíhala těžba tufů.
Třetí zajímavostí, kterou jsme měli možnost zhlédnout, byla Mezina. Jedná se o sloupcové výchozy čediče, ve kterých si studenti mohli najít olivíny.
A také že našli!

Mgr. Lenka Pavelková
Geovědní exkurze Geovědní exkurze