Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Ekokonference "Voda a životní prostředí našeho regionu"

V pondělí 2. 12. 2013 proběhl na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě již 4. ročník soutěžní ekokonference pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídající ročníky nižšího gymnázia.
Spolupráci v oblasti vodních zdrojů a hospodaření s nimi byla zasvěcena i ekokonference na téma: „Voda a životní prostředí našeho regionu“.

Studentky kvarty A Natálie Bovová, Kateřina Janšová a Deborah Rumanová představily svou prezentaci s názvem Člověk a voda. Ve velké konkurenci získaly krásné 5. místo.
Kromě nových zážitků si dívky odnesly čestné uznání za účast ve 4. ročníku soutěžní ekokonference.

Mgr. Lucie Hrušková
vyučující přírodopisu

Naše reprezentantky Naše reprezentantky