Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

JEDEN DEN ČÁSTICOVÝM FYZIKEM

Logo CERN Studovat takový obor jako je jaderná a částicová fyzika a zkoumat podstatu zákonitostí o fungování našeho světa je bez náležité praktické ukázky jen obtížně představitelné. Proto jsem využil možnost zúčastnit se semináře pro studenty středních škol International Particle Physics Masterclasses 2013, projektu organizovaného již 9. rokem ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem, který právě tento pohled nabídnul. Akce se konala 1. března 2013 v Praze na katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a byla velice dobrou ochutnávkou netradičního poznávání stavebních kostek, ze kterých se skládá vše okolo nás (včetně nás), stejně jako inspirujícím nahlédnutím do světa skutečné vědy.

Hlavním pozitivem semináře bylo propojení zajímavých teoretických přednášek s ještě zajímavější praxí, ke které se na střední škole – pochopitelně – nelze ani zdaleka přiblížit. Kromě seznámení s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky každý z nás absolvoval praktické cvičení, při němž jsme dostali za úkol analyzovat jisté druhy částic produkované na experimentu ALICE v CERNu, na největším urychlovači na světě (LHC), a dokázat tak existenci kvark-gluonového plazmatu (forma hmoty, která tvořila náš vesmír pouhých několik okamžiků po Velkém třesku). Byl to velice vzrušující zážitek a přínosná zkušenost. Závěrečnou částí programu bylo zhodnocení naměřených údajů, výsledků a dojmů s pracovníky přímo z Ženevy a také se studenty z Dánska, Německa a Itálie. V tu chvíli jsem se cítil jako opravdový vědec.

Na celé akci mne také nesmírně potěšilo, že přednášející a ostatní organizátoři semináře nabídli kromě své odbornosti také značné nadšení a ochotu – bylo patrné, že program připravili pro nás a že je naše účast nesmírně těší. Celý den tak probíhal na pozadí velmi příjemné a pohodové atmosféry, plné zajímavých a nových poznatků i diskusí.

Ondřej Kořistka (oktáva A)

webové stránky projektu
webové stránky projektu na FJFI ČVUT