Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

25. LETNÍ ŠKOLA "CHEMIE PRO ŽIVOT"

obrazok obrazok Ve dnech 28.8. - 30.8. 2012 proběhla Letní škola pro středoškolské profesory a jejich nadané studenty na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, které se mezi stovkou dalších studentů zúčastnili také dva naši žáci. Pro studenty i profesory zde byli připravené jak zajímavé přednášky, tak i návštěvy a praktické činnosti v rozličných laboratořích. Studenti navštívili profesionální pracoviště, vyzkoušeli si práci se složitými přístroji a v neposlední řadě absolvovali besedu s pořadateli letní školy.

Slavnostní zahájení proběhlo v nové Národní technické knihovně, kde se rovněž konaly všechny přednášky a také společenské setkání účastníků. Studenti měli poté možnost vyzkoušet si své znalosti a dovednosti v odborných laboratořích Ústavu fyzikální chemie, kde pomocí isoteniskopu měřili tlak nasycených kapalin. S notnou dávkou štěstí a trochou odhadu byla naše odchylka v měření velmi přijatelná. Ve zbytku času jsme si byli prohlédnout školní pivovar. Druhý den jsme navštívili Ústav technologie vody a prostředí, kde jsme spektrofotometrem určovali koncentraci dusičnanů a zjistili jsme, jak pohodlná je práce s automatickými pipetami. Poslední den jsme zakončili krátkou, leč velice zajímavou přednáškou o využití vodíkových palivových článků v automobilech, která se konala v prostorách Ústavu anorganické technologie.

Michal Belina (septima B)

Doplňující informace a dokumenty ke stažení
Fotografie z akce