Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

PRAŽSKÝ MODEL OSN

Velvyslanectvi Makedonie
Pražský studentský summit je prestižním setkáním studentů z celé České republiky, kteří se aktivně zajímají o domácí i mezinárodní dění. Téměř pěti stovkám českých středoškoláků a vysokoškoláků nabízí jedinečnou možnost zažít atmosféru vrcholného diplomatického jednání tří klíčových mezinárodních organizací: OSN, NATO a orgánů EU.
Samotná simulace jednání těchto orgánů, která je podstatou projektu, se uskutečnila na pětidenním Pražském studentském summitu.

I v letošním školním roce se do projektu zapojila pětice studentů septim – Z. Balušková, E.Černíková, A.Kurečková, D.Šimůnek a T.Témova. V letošním ročníku naši studenti vystupovali jako delegace Makedonie. Proto se dne 27. 3.2008 sešli s velvyslancem Makedonie v ČR a konzultovali s ním svá vystoupení na nadcházející závěrečné konferenci "Pražského modelu OSN", stejně jako některé další nezodpovězené otázky týkající se mezinárodních vztahů.
Na závěr jejich dvouhodinového rozhovoru jim přislíbil podporu a účast na konferenci konající se v hotelu Hilton v Praze ve dnech 28.3.- 31.3.2008.

S panem velvyslancem naší studenti také projednali jeho možnou návštěvu a besedu v naší škole, stejně jako nás v loňském školním roce navštívil indický velvyslanec. webové stránky projektu

Projekt se uskutečníl za finanční podpory grantu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Předcházející ročník projektu