Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Testy Scio - Vektor 2008

V září tohoto roku se žáci maturitních ročníků zúčastnili testování v rámci projektu Vektor organizovaného společností Scio. Jednalo se o druhou část dlouhodobého projektu, jehož stěžejním cílem bylo zachytit relativní zlepšení či zhoršení úrovně vědomostí a dovedností žáků testovaných tříd. Sledovanými oblastmi byly obecné studijní předpoklady žáků a jejich dovednosti v českém jazyce, anglickém jazyce a německém jazyce.

Z výsledků testů je výrazně patrná skutečnost, že třídy našeho gymnázia se zařadily mezi třídy se špičkovými výsledky v testech z anglického jazyka a obecných studijních předpokladů, nepatrně horší pozici zaujímají třídy ve srovnání výsledků testů z německého jazyka a z jazyka českého.
Žáci obou maturitních tříd plně využívají svůj vědomostní potenciál v oblasti dovedností v anglickém jazyce.

Žáci oktávy B dosáhli ve všech testech nadprůměrných výsledků vzhledem k ostatním testovaným třídám osmiletých gymnázií. V oktávě A můžeme konstatovat totéž s výjimkou testu z českého jazyka, kde se průměrný percentil žáků třídy pohybuje 6 % pod průměrným percentilem všech podobných testovaných tříd.

Ze srovnání výsledků žáků obou tříd s výsledky dosaženými v první etapě projektu před dvěma a půl lety vyplývá výrazná pozitivní tendence v obecných studijních předpokladech (v oktávě A rel. přírůstek + 20,3 %, v oktávě B dokonce + 36,7 %) a v dovednostech v německém jazyce (oktáva A + 28,7 %, oktáva B + 23,8 %).
V dovednostech v anglickém jazyce činí „přidaná hodnota“ u žáků třídy oktávy B + 20,3 %, u žáků oktávy A se úroveň dovedností pohybuje na přibližně stejně vysoké úrovni jako v předchozí fázi testování.
Také v testu dovedností v českém jazyce došlo u oktávy B ke znatelnému zlepšení o 23,7 %, avšak žáci třídy oktávy A vykázali v tomto testu zápornou hodnotu, tedy relativní průměrné zhoršení o 5 %. Omezíme-li se pouze na třídy stejného typu škol, je číselné vyjádření průměrného zhoršení výsledků žáků oktávy A v dovednostech v českém jazyce ještě markantnější, – 12,3 %.

Testování dovedností žáků kvint - projekt MSK Kvalita 2008

Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Moravskoslezského kraje (MSK) Kvalita 2008 organizovaného společností MEC, o.p.s. v Ostravě. Testování se zúčastnilo 27 žáků kvinty A a 25 žáků kvinty B.

Vynikajících výsledků dosáhly obě třídy v testu matematických dovedností – obě třídy dosáhly percentilu 98, tzn. že pouhá 2 % tříd z podobného typu škol zapojených do projektu dosáhla lepšího výsledku než obě naše kvinty –
a v testu obecných studijních předpokladů, kde se kvinta A dostala mezi 4 % nejlepších tříd, kvinta B mezi 14 % nejlepších tříd.
V dovednostech z českého jazyka dosáhla kvinta A v rámci tříd z podobného typu škol zapojených do projektu percentilu 93, kvinta B jen 70,
v dovednostech v anglickém jazyce se kvinta B umístila mezi 87 % nejlepších tříd z podobného typu škol zapojených do projektu, kvinta A dosáhla percentilu 77.

Konkrétní číselné a grafické vyjádření výsledků testování tříd najdete zde (pdf)