Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Den ve světě literatury

Literární den
Na pátek 28.3.2008 připravili studenti volitelného předmětu Český jazyk a komunikační výchova spolu s redaktory Oktaviánu pro své spolužáky z ostatních ročníků celodenní projekt Den ve světě literatury
V rámci tohoto dne proběhlo několik aktivit :
  • beseda s ostravským novinářem a spisovatelem panem Břetislavem Olšerem
  • beseda s regionální spisovatelkou a básnířkou paní Janou Schlossarkovou
  • komunikační hry
  • soutěž s filmovými ukázkami
  • literární kvíz
  • prezentace školního časopisu Oktavián

  • fotoreportáž článek Moravskoslezský deník

    Projekt se uskutečnil za finanční podpory grantu Statutárního města Ostrava.