Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Den geografických informačních systémů

Obrázek Obrázek Ve středu 16.11.2011 se studenti kvint zúčastnili akce s názvem Den GIS 2011 (Den geografických informačních systémů), kterou pořádala katedra fyzické geografie a geoekologie na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Den GIS je událost patřící do týdne geografického uvědomění „The National Geographic Society's - Geography Awareness Week“ a probíhá každoročně v listopadu po celém světě. Cílem je popularizovat GIS u laické veřejnosti a ukázat jejich význam v běžném životě. Sponzorem a organizátorem celé akce v České republice je firma ARCDATA PRAHA .

Přibližně 2,5 hodinový program byl rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické (včetně terénní části).
V teoretické části se studenti seznámili:
      • s vybranými geoinformačními technologiemi s důrazem na GIS
      • s principem zobrazování objektů z reálného světa v GIS a s jeho výhodami
      • s konkrétním využitím geoinformačních technologií ve vybraných oblastech
      • byly jim prezentovány vybrané mapové servery, které mohou být využity ve výuce, ale také v běžném životě
      • v rámci DPZ (dálkový průzkum Země) se seznámili různými druhy leteckých i družicových snímků a s jejich využitím v praxi.
V závěru absolvovali studenti kvíz, který měl přímou návaznost na získané informace v teoretické části.

Praktická část se skládala ze tří samostatných částí:
      • dvě z nich probíhaly v počítačových učebnách, kde se studenti naučili pracovat s programem Google Earth a vyzkoušeli si práci v programu ArcGIS 9.3.
      • třetí část byla věnována GPS (Global Positioning Systém) a geocachingu. Studenti si ve skupinách vyzkoušeli práci s GPS a v okolí budovy OU vyhledávali schované tzv. keše, kde na ně čekaly drobné dárky od sponzora akce.

Další informace o Dni GIS můžete získat na oficiálních webových stránkách projektu.

Mgr. Renáta Foltová