Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů 2010

V úterý 16. března 2010 pořádala naše škola v Kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu krajské kolo Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, které se zúčastnilo 14 středoškolských pěveckých sborů a vokálních skupin z celého Moravskoslezského kraje.

Původně byla tato přehlídka určena pouze gymnaziálním sborům (známá jako Gymnasia Cantant). Od roku 2009 jsme rozšířili řady soutěžících o všechny středoškolské pěvecké sbory. Soutěž je možností nejen ukázat výsledky své dlouhodobé usilovné práce, ale také možností porovnat své dovednosti s jinými pěveckými tělesy stejné kategorie (dívčí, mužské, smíšené, jiné vokální) a navázání nových kontaktů a sborových přátelství.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Všechna vokální tělesa předvedla výkony hodné chvály a uznání. Zpěváci si sami porovnali, co vše zvládli na jedničku, ale také zjistili, kde je potřeba zapracovat a co ještě zlepšit. K tomu jim cenné rady poskytla odborná porota, která se soutěžícími jejich soutěžní vystoupení rozebrala a poradila, co zlepšit a čeho se držet.

Realizaci přehlídky finančně podpořilo Statutární město Ostrava.

Přehlídka se konala pod zaštitou starosty Městského obvodu Ostrava-Jih - Mgr. Karla Sibinského.

Výsledková listina
Reportáž televize z festivalu.