Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

O pohár Alberta Einsteina aneb Fyzikální toulky vesmírem

WYP 2005 Plakát
Vyučující fyziky připravili pro studenty našeho gymnázia na následující školní rok opět fyzikální soutěž „O pohár Alberta Einsteina“ tentokráte s podtitulem „Fyzikální toulky vesmírem,“ ze kterého je vidět, na jakou oblast fyziky bude tento ročník soutěže zaměřen.
Patronát nad celou akcí převzala PaedDr. Ivana Marková z Hvězdárny a planetária J.Palisy v Ostravě, která se spolupodílí na přípravě soutěžních úloh a přislíbila také přednášku pro účastníky soutěže.
Soutěž bude probíhat v několika soutěžních etapách po dobu celého školního roku, každá etapa bude vyžadovat jiný způsob práce. V jedné budou studenti řešit různé úlohy a problémy z oblasti astrofyziky, jindy budou vyhledávat a zpracovávat informace z internetu nebo jiných zdrojů, jindy zase navštíví vědecké pracoviště v blízkém okolí apod.
Soutěže se mohou zúčastnit tří až pětičlenné skupinky studentů našeho gymnázia napříč všemi třídami.
Přihlašování do soutěže již v současnosti probíhá, ukončeno bude 15. září, poté začne samotná soutěž.
Těšíme se na bohatou účast a přejeme Vám mnoho píle, zdaru a úspěchů při řešení soutěžních úloh, Vaši vyučující fyziky.