Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích ve škol. roce 2010/2011

Nejlepší středoškoláci kraje
J.Mielec (3.B) byl oceněn hejtmanem kraje mezi třiceti nejlepšími středoškoláky Moravskoslezského kraje více
Astronomická olympiáda - celostátní finále
    - kategorie G,H - 10.místo - J.Mielec (2.B) více
    - kategorie A,B - 12.místo: V.Kika (7.A) více foto
Chemická olympiáda - krajské kolo
    - kategorie C - 1.místo: M.Grapa (5.B), 6.místo: O.Kořistka (6.A)
    - kategorie B - 6.místo: V.Kika (7.A)
Fermiho úlohy - finále fyzikální soutěže PřF UP Olomouc
    - 3.místo: O.Kořistka (6.A)
Astronomická olympiáda - korespondenční kolo
    - kategorie G,H - 1.místo v MSK: J.Mielec (2.B) více
    - kategorie A,B - 1.místo v MSK: V.Kika (7.A)
Eurorebus 2011 - krajské kolo zeměpisné soutěže
    - jednotlivci - 2. místo: L.Hýlová (4.B), 3. místo: V.Kika (7.A), 5. místo: P.Hýl (7.B),
       8.-10. místo: J.Kahánková (6.B), M.Kašovský (7.A), M.Vrzala (5.A)
    - družstva - 1. místo: sexta B, 3. místo: septima B, 6. místo: kvarta B, 9. místo: septima A
FyzIQ - celorepublikový fyzikální korespondenční seminář
    - kategorie ZŠ7 - 5.-6.místo: J.Mielec (2.B) (1. v rámci MSK), 25.místo: J.Kozelský (2.B) (3. v rámci MSK)
    - kategorie ZŠ9 - 8.místo: L.Hýlová a F.Košťálek (4.B) (1. v rámci MSK)
    - kategorie SŠ2 - 4.místo: O.Kořistka a D.Vašíček (6.A) (1. v rámci MSK)
    - kategorie SŠ3 - 2.-3.místo: A.Hlaváčková a M.Růčka (8.A) (2. v rámci MSK), 7.místo: J.Janeček a J.Vysocký (7.A) (4. v rámci MSK)
    a mnoho dalších úspěšných řešitelů
ŠkodaBike Maraton 2011
    - kategorie SŠ týmů - 1.místo
ČEZ STREET HOCKEY 2011 - finále
    - 5.-8.místovíce
Matematická olympiáda - okresní kolo
    - kategorie B - 1.místo: M.Skotnica (6.B), 3.místo: L.Ondráček (6.A)
    - kategorie Z9 - 2.místo: L.Hýlová (4.B)
    - kategorie Z7 - 1.-2.místo: J.Mielec (2.B)
    - kategorie Z6 - 5.místo: J.Tabášek (1.B)
Fyzikální olympiáda - okresní kolo
    - kategorie F - 1.místo: J.Mielec (2.B)
Pythagoriáda - okresní kolo
    - kategorie 6. tř. - 3.-7.místo: M.Chmel (1.A)
    - kategorie 7. tř. - 4.místo: J.Mielec (2.B) a další 4 úspěšní řešitelé
    - kategorie 8. tř. - 4 úspěšní řešitelé
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
    - 1. kategorie - 4.místo: L.Hýlová (4.B)
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
    - kategorie D - 3.místo: R.Salvet (7.B)
    - kategorie C - 4.místo: L.Hýlová (4.B)
Konverzační soutěž v jazyce španělském - krajské kolo
    - kategorie I - 5.místo J.Klepáčová (4.B)
    - kategorie II - 10.místo N.Kociánová (7.B)
turnaj ve florbalu SŠ - krajské finále
    - družstvo dívek - 2.místo více
Mladý Demosthenes 2011 - regionální kolo soutěže v umění komunikace
    - starší kategorie - 1.místo: M.Machačová (3.A) - postup do krajského kola
Moravskoslezský matematický šampionát
    3.-5.místo: J. Zehnal (7.A)