Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích ve škol. roce 2009/2010

Eurorebus 2010 - celostátní finále
    - kategorie SŠ - 7. místo: R. Salvet, P. Hýl, J. Hájíček (6.B)
Eurorebus 2010 - celostátní kolo doprovodné hry Dnešní svět v pohybu
    - kategorie SŠ - 1. místo: R. Salvet, P. Hýl, J. Hájíček (6.B)
Astronomická olympiáda - celostátní finále
    - kategorie H - J.Mielec (1.B) - 10. místovíce...
Eurorebus 2010 - krajské kolo
    - kategorie SŠ - 2. místo: R.Salvet, P. Hýl, J. Hájíček (6.B)
    - kategorie jednotlivci - J.Kahánková (5.B)
       - všichni postupují do celostátního kola
Matematická olympiáda - krajské kolo
    - kategorie C - 3. místo: L.Ondráček (5.A)
         úspěšní řešitelé - M.Skotnica, D.Ulčák (5.B)
    - kategorie Z9 - úspěšní řešitelé - M.Haderková, E.Uhliariková, M.Vrzala (4.A)
FyzIQ - celorepublikový fyzikální korespondenční seminář
    - kategorie 8 - 2.-3. místo: L.Hýlová, F.Košťálek (3.B)
Astronomická olympiáda - 2. kolo
    - kategorie H - J.Mielec (1.B) - 4. místo v rámci MSK - postup do celostátního finále
Pythagoriáda - okresní kolo
    - kategorie 6. třída - 1. místo: J.Mielec (1.B)
    - kategorie 7. třída - 3.místo: P.Dostál (2.A)
     úspěšní řešitelé - P.Kožušník (2.A), Vu Ngoe Phuong (2.B)
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
    - kategorie A - 8. místo: J.Mielec (1.B)
    - kategorie C - 1.místo: M.Grapa (4.B) - postupuje do krajského kola soutěže
    - kategorie D - 3. místo: R.Salvet (6.B)
Matematická olympiáda - okresní kolo
    - kategorie C - 1.-4. místo: L.Ondráček (5.A), M.Skotnica (5.B)
    - kategorie Z9 - 5.místo: M.Vrzala (4.A)
     úspěšní řešitelé - J.Vašíček, M.Haderková, E.Uhliariková (4.A)
    - kategorie Z8 - 2.místo: L.Hýlová (3.B)
    - kategorie Z7 - 6.-10.místo: A.Maňásková (2.B)
    - kategorie Z6 - 1.-2.místo: J.Mielec (1.B); 4.-7.místo: P.Dvořáček (1.A)
Orlovská soutěž v informatice
    1.místo: J. Hájíček (6.B)
fyzikální soutěž PřF UP Olomouc - Fermiho úlohy
    2.místo: O. Kořistka (5.A) - postup do celorepublikového finále více
dějepisná soutěž FPF SU v Opavě pro žáky gymnázií - krajské kolo
    1.místo: T. Vachutka (7.A)
celorepublikové finále manažersko-marketingové soutěže Business Point
    - projekt "Studuj na..." - 1.místo: M.Frydrychová, L.Juchelková, D.Lančová, P.Plesníková, I.Ryška (7.B)
Mladý Demosthenes - oblastní kolo
    - mladší žáci - 1.místo: K. Kubíčková (2.A) - postup do krajského kola
    - starší žáci - 2.místo: R. Melša (4.A)
turnaj žáků ZŠ a nižších ročníků VG v odbíjené - okresní kolo
    - družstvo chlapců - 2.místo
florbalové turnaje žáků ZŠ a nižších ročníků VG - krajské kolo
    - družstvo dívek - 2.místo
florbalové turnaje žáků středních škol - okresní kolo
    - družstvo chlapců - 1.místo (postup do krajského kola)
    - družstvo dívek - 2.místo
florbalové turnaje žáků ZŠ a nižších ročníků VG - okresní kolo
    - družstvo dívek - 1.místo
    - družstvo st. chlapců - 2.místo
Mikulášský basketbalový turnaj žáků nižších gymnázií
    - družstvo dívek - 2.místo
    - družstvo chlapců - 2.místo
mezigymnaziální florbalový turnaj žáků nižších gymnázií
    - družstvo dívek - 1.místo
    - družstvo chlapců - 2.místo
Mistrovství ČR v piškvorkách - krajské kolo
    - družstvo ve složení: V.Lančová (8.B), J.Luňáček, P.Šafrata (7.B), P.Hýl, P.Vokál (6.B) - 4.místo
mezigymnaziální recitační soutěž "Aréna plná krásných slov"
    - kategorie poezie - 1.místo: M.Saip (4.A)
    - zvláštní cena poroty - M.Růčka (7.A)
Logická olympiáda
    výsledky
okresní kolo SŠ atletického poháru "Corny 2009"
    - družstvo dívek - 2.místo