Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

obrazek

Testování žáků 3. ročníků SŠ

Žáci septim psali letos na jaře testy z českého a z anglického jazyka, z matematiky a z obecných studijních předpokladů v rámci projektu MSK KVALITA 2012.
Ze vzorku všech testovaných škol oboru gymnázium byl průměrný výsledek žáků naší školy v testu z anglického jazyka lepší než v 93 % testovaných škol. O vynikající jazykové připravenosti našich žáků svědčí i to, že z celkového počtu 41 žáků, kteří se v naší škole testování zúčastnili, dosáhlo 19 žáků (tj. 46,3 %) v testu z anglického jazyka úspěšnosti větší než 89 %.
V testech z českého jazyka i z matematiky bylo 89 % škol gymnaziálního typu horších než průměrný výsledek žáků naší školy. Tři žáci septimy B řešili úlohy v testu z matematiky se 100 % úspěšností.
V testu obecných studijních předpokladů jsme se zařadili mezi 30 % nejlepších testovaných škol oboru gymnázium, v rámci všech testovaných škol jsme se dostali mezi 7 % nejlepších.

Mgr. P.Říman


Výsledky školy v testech v minulých letech