Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Celostátní soutěž školních časopisů

Brno Brno
V letošním školním roce se náš školní časopis Oktavián zúčastnil celostátní soutěže školních časopisů, kterou pořádalo sdruženíí ASK (Asociace středoškolských klubů). V říjnu jsme poslali do soutěže dvě čísla našeho časopisu a 28.listopadu byli zástupci redakce pozváni na slavnostní setkání a vyhlášení výhledků, které probíhalo v Brně.
Za naši redakci se zúčastnily tři studentky, Sylva Karolová (7.A - šéfredaktorka Oktaviánu), Zuzana Jurajdová a Katka Andrysová (obě 2.B). Setkání redakcí bylo velmi zajímavé, obzvláště přínosná byla výměna zkušeností a nápadů.
Náš časopis se sice neumístil na prvních třech místech, ale ve velké konkurenci kolem 60 časopisů z celé republiky jsme se svými nápady obstáli dobře.

Mgr. Birková