Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Pražský studentský summit - Model OSN

Pražský studentský summit Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je prestižní vzdělávací projekt, který každoročně nabízí studentům z celé republiky jedinečnou možnost nahlédnout do světa diplomacie a mezinárodních vztahů. Základní princip spočívá v simulaci jednání významných mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU. Účastníci zde vystupují jako zástupci jednotlivých členských států a snaží se při diskuzi o řadě závažných globálních otázek prosadit co nejvíce z priorit „své“ zahraniční politiky. Kromě rozvíjení odborných znalostí Summit zohledňuje osobnostní rozvoj jedince. Zábavnou formou vede studenty ke zlepšování rétorických, argumentačních či prezentačních schopností a učí je efektivnímu využívání informačních zdrojů. Studenti si mohou vyzkoušet i projevy před sály plnými lidí, a to jak studentů, tak odborné veřejnosti, jako jsou diplomaté, ministři a vojenští představitelé.

V letošním roce naši školu na Pražském Studentském Summitu zastupují studenti Dominik Pašek (8.A) a Filip Košťálek (5.B), kteří jsou zde jako Australská delegace při OSN, a to v ECOSOC (Ekonomická a sociální rada OSN) a UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu).

Mezi cíle projektu patří:
- Rozšíření všeobecného přehledu o mezinárodním dění i odborných znalostí ze světa diplomacie
- Zvýšení zájmu o řešení aktuálních problémů ve světě
- Zdokonalení rétorických a argumentačních schopností
- Práce s informacemi a informačními zdroji
- Zlepšení samostatné práce a schopnosti kompromisu
- Vystupování a etiketa

1. workshop

Do letošního ročníku se přihlásilo rekordní množství studentů, a tak jsme rádi, že zrovna naše škola uspěla ve výběrovém procesu a přijímací esej byla tak úspěšná, že můžeme zastupovat velmi vlivnou zemi – Australské společenství. Po zvěřejnění výsledků jsme se tedy začali aktivně připravovat. První workshop se pro nováčky nese v duchu seznámení se s celým projektem, pro zkušené delegáty je to návrat do světa diplomacie. V dopolední části nás čekoly úvodní projevy organizátorů, načež následovala přednáška „Stojí svět na křižovatce?“ a následná diskuze. Poté jsme se rozdělili na regionální semináře. Naše delegace byla na semináři o Euroatlantickém prostoru a Asii, kterou vedl Tomáš Karásek z výzkumného centra AMO. Dozvěděli jsme se opravdu mnoho zajímavých informací a souvislostí, o kterých se běžně neví a které již teď využíváme. Na konec jsme šli do našich výborů, kde nás čekalo seznámení s ostatními delegáty a s předsednictvem. Seznámili jsme se a agendou a poté měli rétorické hry, jako např. minutový valčík.

2. workshop

Ačkoliv druhý workshop probíhal až v sobotu, dorazil jsem do Prahy již v pátek. Naše předsednictvo nám zařídilo návštěvu v sídle Lékařů bez hranic (MSF) a besedu s jejich americkým ředitelem. Ačkoliv to byl Američan, bylo jeho kulometné angličtině velmi dobře rozumnět a dozvěděli jsme se velmi mnoho o této organizaci. Poté jsme se přesunuli na seminář etikety, kde jsme trénovali společenské chování a prošli si kromě základních pravidel i dress code či společenskou významnost. Druhý workshop se pak nesl v duchu reformy OSN, která je jedním z hlavních témat reálné OSN již řadu let. Na zahájení jsme měli panelovou diskuzi s odborníky na mezinárodní politiku a OSN. Reforma OSN není velmi zajímavé téma, ale dozvěděli jsme se hodně informací o formě jednání v OSN. Poté následovalo zasedání Valného shromáždění OSN, kde měli vybraní delegáti své projevy. Během odpolední části jsme ve svých výborech měli zajímavé přednášky o bodech agendy, v ECOSOCu jsme měli přednášku o drogách v mezinárodním obchodu. Poté jsme jednali, zkoušeli projevy a hodnotili stanoviska našich států, která jsme na tento workshop vypracovali. V UNESCO nás navštívil JUDr. Miroslav Polreich, nezávislý zahraničně politický analytik, přednášející na vysoké škole, který se aktivně podílel např. na vyjednává ní během šestileté války v roce 1967 nebo během války ve Vietnamu v letech 1968-69. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o jeho působení v zahraničí a na Ministerstvu zahraničních věcí. Od politické cenzury se dostal přes roli České republiky na mezinárodním poli až po priority zahraniční politiky USA a o rozdělení moci ve světě. Poté jsme si zkusili jednání o svobodě informací.

3. workshop

Na 3. workshopu již byla cítit vánoční atmosféra. Vánoční vydání novin Chronicle, vánoční výzdoba, příjemná nálada. Když jsme se přivítali s našimi kamarády – delegáty, čekala nás přednáška od Tomáše Halíka, váženého profesora University Karlovy, na téma „Náboženský fundamentalismus x radikální sekularismus“. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá, já jsem si hlavně odnesl poznatek, že ateismus a antiklericismus není to samé, a také jaký je rozdíl mezi tradicionalismem, fundamentalismem a terorismem. Jak by řekl náš prezident, jsou ten jen samé zlé –ismy, ale ne vždy tomu tak je. Zajímavá je třeba myšlenka, že radikální ateismus je ve své podstatě takové pseudonáboženství. Nejčastější je v Česku prý ten antiklericismus, tedy odpor k církvím a jejím představitelům, nikoliv vůči náboženství samotnému. Poté jsme samozřejmě probírali islám, v současnosti nejrozporuplnější světové náboženství. Dozvěděli jsme se o něm celkem dost, ale abychom si o tom utvořili nějaký objektivní názor, museli bychom se o tom dozvědět ještě mnohem více. Poté jsme se rozešli na diplomatické semináře. Já (Dominik) jsem šel na seminář „Diplomicie v praxi“, který vedl Jan Kavan, bývalý český minitr zahraničí a jedinný český předseda Valného shromáždění OSN v historii. Dozvěděli jsme se hodně o fungování OSN, oficiálních i zákulisních jednáních a také pár historek z jeho diplomatického života. Nejzajímavější asi bylo, jak za Českou republiku dojednal v Rakousku, abychom mohli vstoupit do EU a nemuseli kvůli Rakušanům zavřít Temelín. Také mluvil o svém setkání s Georgem Bushem a jeho názoru na něj. Bylo to opravdu velmi zajímavé. Já (Filip) jsem byl na semináři „Historická reflexe mezinárodních vztahů“, kde nám přednášel pan profesor Jiří Rak z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabýval se zejména vztahem Českých zemí k jejich sousedům během historie a postupně se dostal až k porovnávání Habsburské monarchie se současnou Evropskou unií. I když jsem očekával od tohoto semináře trochu něco jiného, byl velmi zajímavý a rozhodně probíraná témata stojí za zamyšlení.

4. workshop

Koncem ledna jsme zavítali do Prahy již počtvrté. Ačkoliv jsme vstávali velmi brzy, velmi jsme se těšili, jelikož nás čekala beseda s Eliškou Haškovou Coolidge, první dámou etikety a bývalou poradkyní několika amerických prezidentů. Celá tato dopolední část programu stála za to, dozvěděli jsme se mnoho věcí z oblasti etikety, etiky, morálky a také ze soukromí amerických prezidentů a americké diplomatické elity. Poté nás čekala ještě jedna kratší, volitelná přednáška a poté již jednání. V UNESCO jsme se zabývali problematikou sexuální výchovy a prevence. Navštívila nás paní ředitelka Společnosti pro rodinné plánování a sexuální výchovu, která nás seznámila s fungováním této organizace a s touto problematikou v České republice. Její přednáška vzbudila mnoho dotazů, na které nám ráda odpověděla i soukromě o přestávce. Následně jsme se dozvěděli nové informace o dokumentech, které vytvářejí jednotlivé orgány OSN, vyzkoušeli si je napsat a poté jednali o problematice sexuální výchovy a prevence na „ mezinárodní úrovní“. V ECOSOC jsme se do sexuální problematiky nepodívali ani zdaleka – řešili jsme rozpadlé a křehké státy a jejich stabilizaci. Objevilo se zde mnoho zajímavých a konstruktivních řešení a ke konci jednání jsme již přibližně věděli, na čem se na konferenci dohodneme. Výjimečně se také stalo, že rozvinutý i rozvojový svět našel společný zájem, ačkoliv každý měl úplně jiné motivy. Společným cílem ale bylo stabilizovat tyto rozpadlé státy.

5. workshop

V únoru jsme se do Prahy vydali popáté. V dopolední části jsme absolvovali interaktivní semináře dle vlastního výběru. Oba jsme se zúčastnili semináře Slavomila Hubálka, jednoho z nejuznávanějších psychologů. Dozvěděli jsme se mnoho o vývoji psychologie v Československu, o vývoji a správném užití propagandy a následně jsme se zapojili do diskuse. Ač to tak nezní, všechno to bylo velmi záživné a seminář jsme si užili. Poté jsme se již odebrali do našich výborů. V UNESCO jsme se taktéž zabývali sestavením agendy, což se nám velice rychle podařilo. Poté jsme ve skupinách představili naše památky do hry Světové dědictví UNESCO, která vyvrcholí hlasováním a zařazením nové památky, či památek na seznam světového dědictví na konferenci. Má skupina prezentovala zajímavou stavbu pardubického krematoria. V ECOSOC jsme se aktivně zabývali problematikou bariér v mezinárodním obchodu, problémem protekcionismu či přílišné liberalizace trhu. Během jednoho jednání jsme se nedokázali shodnout, nicméně jsme si vytvořili úrodnou půdu pro konferenční jednání. Schválili jsme si agendu na nadcházející vyvrcholení projektu a poté ještě pokračovali v jednání neoficiálně

Konference

Již tradičně probíhá den před závěrečnou konferencí návštěva ambasády státu, který daná delegace zastupuje. Bohužel, Australské společenství dosud ambasádu v Praze nemá, a tak jsme navštívili, zajisté neméně zajímavou přednášku studenta diplomatické akademie Tomáše Šindeláře v Americkém centru. Ten nás seznámil s tím, co doopravdy obnáší práce diplomata a také jak se jím stát. Dozvěděli jsme se také mnoho praktických tipů, na co se zaměřit, pokud se chceme dostat do světa diplomacie a co udělat pro to, abychom se dostali na diplomatickou akademii.
V pátek 9. března proběhlo za přítomnosti médií slavnostní zahájení konference v hotelu Ambassador-Zlatá husa na Václavském náměstí. S projevem vystoupil první náměstek ministerstva zahraničních věcí České republiky Jiří Schneider, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, zástupce velvyslance Spojených států amerických Joseph Pennington a další významné osobnosti. Poté stanovisko svého státu prezentovali mladí delegáti, přičemž naše delegace zaujala velmi strhujícím a energickým projevem, který byl odměněn přiměřeným potleskem.
Od soboty do pondělí jsme v UNESCO jednali nad body agendy. Jako první přišel na řadu bod Sexuální výchova a prevence, poté Výzkum kmenových buněk a nejednu vášnivou diskuzi vyvolala Svoboda médií. I přes rozdílné zájmy států, jsme nakonec dokázali téměř konsenzuálně schválit celkem tři rezoluce. Poslední jednací den nám osvěžila simulace procesu přijímání památky na seznam Dědictví UNESCO a přednáška patrona našeho orgánu, pana Michala Beneše, který nám přiblížil fungování reálného UNESCO a ochotně odpovídal na naše dotazy i při tzv. coffee breaku.
V ECOSOC – Ekonomické a sociální radě OSN – jsme zvládli projednat všechny body agendy, vytvořili jsme velmi kvalitní rezoluce, které byly dokonalým kompromisem, jelikož se na nich shodly jak rozvinuté, tak rozvojové státy a v neposlední řádě jsme vypracovali zprávu ke krizi v Hormuzském průlivu. Nejkontroverznější bod bylo odstraňování bariér mezinárodního obchodu, jelikož každý stát zaujímal protekcionistické postavení ke svému hospodářství, ačkoliv všichni apelovali na to, aby se bariéry jako cla a subvence odstranily. Po dlouhém jednání jsme ale dospěli k velmi uspokojivému řešení. Poté jsme projednávali témata jako drogy v mezinárodním obchodě, zhroucené státy či odstraňování hospodářských krizí. Jednali jsme ale také o přestávkách a pak dlouhé hodiny po ukončení jednání. Často jsme rezoluce připravovali až dlouho do noci.

Závěrem bychom Pražský Studentský Summit chtěli doporučit všem studentům, kteří jsou ambiciózní, chtějí se zlepšit v rétorice a jednání, chtějí si zlepšit své analytické myšlení a znalosti a v neposlední řadě získat mnoho nových kamarádů. Je to investice do vašeho vzdělání, do vaší budoucnosti.
Doufáme, že i příští rok sestaví naše škola silnou delegaci, která bude naši školu hrdě reprezentovat na největším vzdělávacím projektu v České republice.

D.Pašek (8.A), F. Košťálek (5.B)

Odkazy: