Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Ekonomicko-manažerská olympiáda

MEO
Studenti společenskovědního semináře se také v letošním školním roce úspěšně zúčastnili Ekonomicko-manažerské olympiády, která je organizována třetím rokem Fakultou managementu a ekonomiky ve Zlíně. Hlavním cílem je vybrat ze studentů středních škol ty nejlepší, porovnat síly středních škola a umožnit jim přijetí na Fakultu managementu a ekonomiky bez přijímacích zkoušek, a to již na konci 3. ročníku. Naše škola se v těžké konkurenci 94 středních škol z České a Slovenské republiky všech typů umístila na 22 pozici. Do finále postoupilo 7 studentů
  1. Šebestíková Klára
  2. Janeček Jiří
  3. Kociánová Nikola
  4. Raždíková Denisa
  5. Pašek Dominik
  6. Liberda Matěj
  7. Vokál Pavel
Finále Ekonomicko-manažerské olympiády se uskuteční v sobotu 18. června 2011 v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Iva Dombrovská

vice o soutěži