Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Studium na našem gymnáziu – známka velmi vysoké kvality

V příloze Lidových novin vyšly koncem října rozsáhlé tabulky s výsledky škol v jednotlivých dílčích zkouškách společné části maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012, které redakci LN poskytl přímo CERMAT.

Výsledky našich maturantů patří mezi ostravskými gymnázii k nadprůměrným. Zde uvedená čísla vyjadřují úspěšnost studentů školy při maturitách. Výkon každého žáka v každé dílčí zkoušce byl ohodnocen na škále od 0 do 100 bodů (percentuální úspěšnost). Číselný údaj v tabulce pak představuje průměrnou úspěšnost maturantů této školy. I když v loňském roce bylo zveřejněno pořadí „Top 10“, nelze s plnou zodpovědností nad zveřejněnými daty s výsledky maturitních zkoušek vytvářet jednoznačné žebříčky škol. Uveřejněná čísla v sobě nezahrnují informaci např. o tom, kolik žáků školy danou zkoušku konalo, zda se jednalo o žáky čtyřletého, šestiletého nebo osmiletého oboru, denního či kombinovaného studia, a další ještě hůře kvantifikovatelné údaje.

Co ale na základě zveřejněných dat udělat můžeme, je porovnat výsledky dosažené v povinných zkouškách našimi maturanty s výsledky maturantů na ostatních ostravských gymnáziích.
Gymnazium

Jak jsme dopadli?

Již na první pohled je patrné, že u naší školy není v žádné zkoušce slabý výsledek, naopak je vyznačena spousta polí s výbornými (světle zelená barva) nebo dokonce nejlepšími výsledky (sytě zelená).

V roce 2011 dosáhli naši studenti ve třech dílčích zkouškách nejlepšího výsledku ze všech ostravských gymnázií (v písemné práci z českého jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti, v didaktickém testu z matematiky v základní úrovni obtížnosti a v didaktickém testu z anglického jazyka v základní úrovni obtížnosti).
V dalších pěti dílčích zkouškách patřily výsledky našich studentů mezi 4 nejlepší. Tedy v 8 z celkem 14 zkoušek dosáhli naši maturanti výsledky, které patří mezi špičkové v rámci studentů ostravských gymnázií.

V roce 2012 byli naši maturanti ještě úspěšnější. V celé polovině dílčích zkoušek je jejich výsledek absolutně nejlepší ze všech ostravských gymnázií (didaktický test z českého jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti, didaktické testy z matematiky v obou úrovních obtížnosti, písemné práce z anglického jazyka v obou úrovních obtížnosti, ústní zkouška z anglického jazyka ve vyšší a didaktický test v základní úrovni obtížnosti).
V dalších čtyřech zkouškách (písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti, didaktický test z anglického jazyka ve vyšší úrovni a ústní zkouška z anglického jazyka v základní úrovni obtížnosti) je výsledek našich maturantů hned druhý nejlepší!

Velice si ceníme kvalitních výsledků, kterých naši studenti u maturitních zkoušek opakovaně dosahují. Tyto výsledky svědčí o tom, že studium na naší škole je kvalitní a všestrannou přípravou pro další studium na vysoké škole. Věříme, že tyto výsledky jsou velkou motivací i pro naše budoucí maturanty, současné studenty i uchazeče o studium na našem gymnáziu.