Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Projektový den Lidé lidem 2011

Lidé lidem 2011

Dne 23. 6. 2011 se konala na Masarykově náměstí přehlídka sociálních služeb a s nimi souvisejících aktivit pod názvem Lidé lidem. Akci pořádalo statutární město Ostrava ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava. Studenti se mohli seznámit s organizacemi, které poskytují ve městě sociální služby a související aktivity.

Na pódiu probíhal moderovaný kulturní program v podání uživatelů sociálních služeb, od těch nejmenších až po nejstarší generaci, lidé zdraví i handicapovaní. Dále byly připraveny ukázky práce vodících psů, florbalový zápas vozíčkářů, představení Českého červeného kříže, aktivity městské policie a její laserová střelnice, ve stáncích bylo možné získat informace o práci s romským etnikem, dobrovolnictví, pomoci sociálně ohroženým rodinám, dětem aj.

Studenti nižšího gymnázia soutěžili u jednotlivých stánků pracovních skupin komunitního plánování (nevidomí, tělesně a duševně postižení, neslyšící, senioři,…). Současně žáci všech tříd vypracovávali odpovědi na otázky pracovních listů připravených vyučujícími ZSV. Otázky se týkaly témat a problematiky sociální podstaty státu a forem sociálního zabezpečení v České republice. Na závěr tyto pracovní listy spolu s třídními učiteli vyhodnotili.

Akce byla úspěšná, studenti se netradiční formou seznámili s problematikou poskytování sociální pomoci a mohli si vyzkoušet roli handicapovaných osob při zvládání běžných denních úkonů.

Za PK ZSV Iva Dombrovská

foto