Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

KVALITA 2014 – Testování žáků 3. ročníků SŠ v MSK

V termínu 16. - 20. května 2014 jsme se zúčastnili testování žáků 3. ročníků SŠ v MSK. Žáci byli testováni ve znalostech a dovednostech ve třech oblastech, v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice.

Souhrnné výsledky žáků naší školy nás řadí na čelní pozice. Celkové výsledky v českém a v anglickém jazyce jsou špičkové, naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
V matematice dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků
, lepších než 80% všech zúčastněných škol. Také přidaná hodnota vzdělání naší školy v matematice je ve skupině podobných škol nadprůměrná.
Žáci dosáhli průměrného zlepšení o 13% od testování v 1. ročníku.

Když srovnáme průměrné výsledky obou testovaných tříd, v testech z anglického a z českého jazyka byli celkově úspěšnější žáci septimy A s průměrnými celkovými percentily 81 (AJ) a 79 (ČJ), septima B měla v obou předmětech průměrný celkový percentil o 4 nižší. Přesto jsou obě třídy nadprůměrné ve srovnání se všemi testovanými třídami gymnaziálních oborů – průměrný skupinový percentil v testu z anglického jazyka byl 70,6, v českém jazyce 69,8.
V testu z matematiky byli naopak úspěšnější žáci septimy B s průměrným celkovým percentilem 77, což je výrazně vyšší číslo než průměrný celkový percentil všech testovaných gymnaziálních tříd: 65,7. Žáci septimy A dosáhli v testu z matematiky podprůměrného celkového výsledku s percentilem 57.

Co se týče individuálních výsledků, nejúspěšnějšími žáky školy v testování byli:
Lenka Hýlová (7.B) s percentily 98 z matematiky, 97 z českého jazyka a 96 z anglického jazyka
a Jiří Dobiáš (7.A) s percentily 96 z matematiky, 98 z českého jazyka a 93 z anglického jazyka.
Celkem čtyři žáci septimy A a 11 žáků septimy B se svými výsledky v některém z testů zařadilo mezi 5% nejúspěšnějších žáků v testování.