Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Přednáška o termojaderné fúzi

fúze
Ve středu 30. března zavítal na půdu našeho gymnázia ing. Vojtěch Svoboda z FJFI ČVUT v Praze. Jsme rádi, že přijal naše pozvání, aby na přání studentů našich fyzikálních seminářů, které v posledních třech letech studia navštěvuje přes 30 studentů, přednášel na téma Úvod do termojaderné fúze. O velkém zájmu našich studentů o fyziku svědčí také to, že se na přednášku přišli podívat nejen studenti seminářů, ale také další zájemci i z nižších ročníků, takže posluchárna byla zaplněna do posledního místa, dokonce ti, kteří dorazili na poslední chvíli, si museli přinést židli ze sousední učebny.

Přednáška byla velmi atraktivní, studenti jí pozorně a se zájmem naslouchali a vznesli i několik věcných dotazů. Přednášející měl připravenu prezentaci, ve které jednak stručně představil svou fakultu a praktické využití vědecké činnosti jejích pracovníků v několika důležitých oblastech (v medicíně, elektrotechnice, počítačové technice, energetice aj.) Podstatná část přednášky pak byla věnována výzkumu v oblasti termojaderné fúze, které se ing. Svoboda primárně věnuje. Motivačně nejprve nastínil důležitost tohoto výzkumu a jeho potenciální budoucí praktický dopad zejm. v oblasti energetiky. Poté popisoval současné cesty a problémy výzkumu v této oblasti. Nejzajímavějším prvkem přednášky pak bylo „live“ kamerové spojení s pracovištěm školního tokamaku na FJFI a jeho následné dálkové, počítačem řízené spuštění s diagnostikou dosaženého výsledku. Tato část vystoupení sklidila z auditoria zasloužené a upřímné ovace.

Studenti byli s přednáškou spokojeni, dozvěděli se několik nových poznatků a zajímavých souvislostí a pro některé z nich to nepochybně byla další motivace k tomu orientovat se při svém dalším studiu na technické nebo přírodovědné obory.

Závěrem odkaz na záznam výsledků provedeného dálkově řízeného experimentu: zde

foto