Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Po stopách Jana Amose Komenského na severní Moravě

Prvorepubliková učebna Učebna 50.léta  20.stol Ve čtvrtek 24. května 2012 se studenti kvint zúčastnili tradiční literárněhistorické exkurze do Fulneku a Přerova, míst spjatých s působením Jana Amose Komenského na Moravě.

Ve Fulneku jsme navštívili jednak Památník J. A. Komenského ve zdejším bratrském sboru, jehož správcem byl Komenský v letech 1618-1621, jednak jsme s výkladem místního farního správce z církevního řádu pallotinů prozkoumali působivé barokní fresky v sousedním chrámu Nejsvětější Trojice.

V Muzeu Komenského na přerovském zámku jsme se soustředili především na atraktivní expozici zaměřenou na vzdělávání v průběhu staletí – studenti měli možnost navštívit historické rekonstrukce školních tříd z Komenského časů v 17. století, Rakouska-Uherska, zasednout do lavic třídy z doby první republiky či Československa 50. let, prohlédnout si dobové didaktické pomůcky, zalistovat v dobových učebnicích. S výkladem průvodce jsme zhlédli rovněž ostatní stálé expozice i dočasné výstavy: k nejpůsobivějším patřilo představení Archeologie Přerovska – v gotických sklepích žerotínského zámku jsme mohli např. postát nad rekonstrukcí hrobu „lovců mamutů“ z Předmostí u Přerova. Zážitkem bylo také vystoupání do zámecké věže.


Mgr. Petra Fialová