Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Biologicko-geografická exkurze do PR Mazácký Grúnik

Studenti sekund navštívili Společenské a ekologické centrum Muchovice (Ostravice), které spolupracujíce s občanským sdružením Beskydčan. Pod vedením odborných pracovníků absolvovali naučnou stezku, která prochází horským údolím potoka Mazáku pod Lysou horou.
Hlavní náplní exkurze byla ochrana krajiny a přírody dané oblasti s návaznosti do obecných zákonitostí ochrany platných i pro jiná území. Během výkladu byla studentům vysvětlena problematika lidského zásahu do krajiny, konkrétně do lesních ekosystémů. Zásahy byly srovnávány po stránkách historických – osídlení a později hospodářských. Byla jim přiblížena provázanost fauny a flóry, zmíněny příklady narušení rovnováhy v přírodě, které byly navíc většinou i ukázány.
V geografické části se student, mimo jiné, dozvěděli např. o vzniku Karpat, resp. Vnějších Západních Karpat, které jsou tvořené flyšem. Beskydský flyš si studenti mohli na několika místech dobře prohlédnout.
Po ukončení exkurze si tak studenti odnesli vědomosti z oblasti biologie, geografie, environmentální výchovy, ale také z dějepisu. Velmi příjemnou formou jim byly sděleny informace a zvláště pak jejich nejrůznější souvislosti.


Mgr. Renáta Foltová
30.9.2011

další fotografie