Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Escape - program mezinárodního vzdělávání

naše skupina Nizozemí EU ČR
Skupina 16 žáků naší školy z kvarty B, kvinty A a sexty B se v minulém školním roce zapojila do programu mezinárodního vzdělávání Escape ,kterého se účastní žáci více než 30 škol z různých členských zemí EU.
Vedoucími učiteli skupiny žáků zapojených do programu byli Helena Kratochvilová a Petr Říman.

V letošním roce navazujeme na úspěšnou spolupráci s partnerskou nizozemskou střední školou Maurick College v městě Vught nedaleko Eindhovenu. Opět jsme vytvořili skupinu 16 člennou skupinu žáků letošních kvart, kteří se programu zúčastní.

Žáci zapojení do programu řeší zadané úlohy a problémy zaměřené na oblasti sportu a zdravého životního stylu. Při řešení úloh uplatní své znalosti a dovednosti z oblasti přírodních věd i kompetence v práci s prostředky informačních a komunikačních technologií. Významným prvkem programu pak je komunikace v anglickém jazyce, který je oficiálním dorozumívacím jazykem celého programu.

Stěžejním bodem programu Escape jsou šestidenní vzájemné výměnné pobyty žáků škol. Na cestu do Nizozemí se chystáme v první polovině dubna – od 8. do 13. 4. Poté nás navštíví naši holandští partneři, a to v termínu od 20. do 25. dubna.
Po dobu výměnného pobytu jsou žáci ubytováni v rodinách žáků z partnerské školy. Mají tak jedinečnou možnost poznat životní styl a podmínky v partnerské zemi EU a podmínky pro vzdělávání, vybavení a styl výuky v partnerské škole. Pro žáky je rovněž připraven bohatý kulturně-společenský program (návštěva kulturních a přírodních památek, společenský večírek).
Během výměnných pobytů se žáci aktivně zúčastní sportovních akcí, na které jsou vázány jejich termíny. V Ostravě se uskuteční Ostravský běžecký pohár, v Nizozemí se pak zúčastní akce související s Rotterdamským maratónským během.
Součástí programu výměnného pobytu je také prezentace výsledků práce na zadaných úkolech projektu ostatním účastníkům programu.

Webové stránky naší partnerské školy: www.maurickcollege.nl