Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

pokyny

Ekologický kongres pro střední školy v Ostravě

Obrázek Obrázek Obrázek
1. listopadu 2011 proběhl v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava již osmý ročník kongresu pro střední školy. Letošní kongres se věnoval nejpalčivější problematice Moravskoslezského kraje, a proto nesl název „Ekologie Ostrava 2011“.

Pořadatelem akce bylo Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. a sponzorem byla společnost Severočeské doly, a. s. Uskutečnění samotného kongresu bylo navíc pod záštitou hejtmana MSK Ing. Jaroslava Palase a ve spolupráci s předsedou Asociace krajů ČR JUDr. Michalem Haškem.
Kromě hejtmana MSK byla přítomna také poslankyně parlamentu ČR Mgr. Jana Drastichová za MSK a starosta městského obvodu Ostrava – Poruba Ing. Lumír Palyza.

Kongresový sál naplnilo přes 180 studentů, kteří se svými příspěvky přijeli nejenom ze středních škol Ostravy, ale také Opavy, Havířova, Karviné, Frýdku-Místku, Třince a Českého Těšína. Studenti si mohli vybrat ze sedmi předložených okruhů a prezentovat své návrhy a zamyšlení k danému tématu. Každý účastník měl na své vystoupení časový limit 15 minut.

Probírané okruhy:
      • Ekologie ve vztahu k průmyslu.
      • Ekologie a doprava – nové trendy v dopravě, co nejmenší dopad na ovzduší a ekologii.
      • Celkové zlepšení ovzduší na Ostravsku – snížení nárůstu nemocí dýchacího systému, zejména u dětské populace a starší generace.
      • Likvidace ekologických zátěží a zamezení ukládání odpadů, které mohou zavinit ekologickou katastrofu.
      • Likvidace průmyslového a komunálního odpadu, rekultivace a zabezpečení skládek odpadu.
      • Absence komplexního přístupu k revitalizaci krajiny – zabezpečení starých dolů a únik důlních plynů.
      • Vzdělávání a osvěta obyvatel včetně žáků základních a středních škol v rámci ekologie a zlepšení systému nakládání s odpady.

Zástupcem naší školy na konferenci byl student Dominik Pašek z oktávy A. Pro svou práci si vybral druhé téma: „Ekologie a doprava – nové trendy v dopravě, co nejmenší dopad na ovzduší a ekologii“.

Cílem kongresu nebyla pouze prezentace prací studentů a zúčastněných škol, ale i zamyšlení nad otázkou: „Jak zlepšit situaci v Moravskoslezském kraji, zvláště pak na Ostravsku?“. Generální ředitel společnosti Severočeské doly, a.s. Ing. Miloš Skácel, vyzval přítomné studenty, aby své práce nezahazovali, ale pokusili se je v budoucnu na patřičných místech obhájit a uskutečnit.

Mgr. Renáta Foltová