Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Kultúrne leto Košice

Košice Košice V první půli prázdnin se 14 zpěváků a sbormistři setkali, ve dnech 16. - 18. července, na třídenním soustředění v učebně HV na našem gymnáziu, jehož cílem bylo zkompletovat a přezkoušet repertoár na hudební festival Kultúrne leto 2012, který se následně konal v termínu 19. a 20. července ve slovenských Košicích. Sbor reprezentoval městský obvod Ostrava – Jih, jehož jsou Košice partnerským městem. Jela s námi také paní Lenka Kochová, která byla vyslancem z obecního úřadu.

Po příjezdu do Košic byl sbor ubytován na internátu místní střední školy. Ve večerních hodinách se pak uskutečnil hodinový koncert na náměstí partnerského obvodu Košice-Západ, který zahájil starosta RNDr. Rudolf Bauer, PhD.. Perličkou je, že tento pán je dle jeho slov rodilý ostravák. :o)

Druhý den se sbor vydal zpět do České republiky. Cestou navštívil Demänovské ledové jeskyně a salaš u Liptovského Mikuláše, kde se zpěváci i doprovod posilnili specialitami místní kuchyně, pokochali nádhernou krajinou a nakoupili čerstvé ovčí sýry.

Do Ostravy dorazil autobus s celou výpravou v podvečer pátečního dne. Celý výjezd byl velmi povedený a všichni zpěváci i dospělí z DPS Ko-Ko děkují městskému obvodu Ostrava-Jih za finanční zajištění dopravy a městskému obvodu Košice-Západ za finanční zajištění ubytování a stravy.

Fotografie z akce

Letní táborové soustředění Ostravice

Ostravice Ostravice Ve dnech 19. – 25. srpna proběhlo v rekreačním středisku Šípková Růženka v Ostravici letní táborové soustředění DPS Ko-Ko. Sešlo se zde 35 zpěváků a zpěvaček s doprovodem obou sbormistrů a tří dospělých, kteří zajišťovali volnočasové aktivity dětí.

Hlavním bodem tohoto soustředění byla především pěvecká příprava na nadcházející sborovou sezónu, ve které toto těleso čeká několik významných akcí. Z nejvýznamnějších je to Festival visegrádské čtyřky v polské Łabowe, dále nejprestižnější soutěž dětských pěveckých sborů Porta musicae 2012 Nový Jičín a v závěru kalendářního roku vánoční koncert s Laďou Kerndlem v DK Akord Ostrava.

Zpěváci trávili zkoušením a nácvikem nového repertoáru cca 6hodin denně. Volný čas byl pak vyplňován hrami, soutěžemi, výlety a koupáním. Součástí programu byla také stezka odvahy pro mladší děti a noční bojovka pro středoškoláky, celotáborový boj tří družstev, diskotéka i osobní volno.

Celkově to bylo prostě super a celý kolektiv DPS Ko-Ko je připraven vykročit do nového školního roku s radostí a elánem sobě vlastním. :o)

Fotografie z akce

Mgr. Lenka Velikovská