Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

logo soutěže Mladý Demosthenes - celostátní soutěž v umění komunikace

Demosthenes Ve středu 25.1.2012 hostila naše škola účastníky regionálního kola V. ročníku celostátní soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes 2012.
Projekt soutěže je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností žáků 2. stupně ZŠ, žáků SŠ a víceletých gymnázií. Nad celou soutěží převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Soutěž je od letošního ročníku nově rozšířena na čtyři kategorie. V první kategorii mezi sebou soutěží žáci šestých a sedmých ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, každá další kategorie je určena žákům dvou následujících ročníků. Celá soutěž spočívá v monologu o délce 1-2 minuty na libovolné téma. Odborná porota hodnotí například originalitu zvoleného tématu, využití jazykových prostředků, práci s hlasem či mimiku.

Naši školu v regionálním kole reprezentovali čtyři žáci, všichni se umístili na pomyslných stupních vítězů. V 1. kategorii se na 2. místě umístil Vojtěch Cuberek z primy A, ve 2. kategorii obsadila 2. místo žákyně kvarty A Karolína Kubíčková.
Ve 3. a 4. kategorii pak žáci naší školy zvítězili a oba postupují do krajského kola soutěže. Ve 3. kategorii je vítězem Martin Hloušek ze sexty A a ve 4. kategorii Jan Menzl ze septimy B.
Všem čtyřem soutěžícím k jejich vynikajícícm řečnickým výkonům blahopřejeme a postupujícícm přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže.

Mgr. Jindřiška KaszováBližší informace o celé soutěži získáte na jejích internetových stránkách: www.mladydemosthenes.cz