Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků

Studenti navštěvující kroužek Mladý zdravotník se ve středu 2. 5. 2012 zúčastnili městského kola (Ostrava) soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá Český červený kříž.
Soutěž se konala na ZŠ Zelená v Moravské Ostravě, a zúčastnili se jí 5-ti členná družstva ze ZŠ a víceletých gymnázií. Samotná soutěž je rozdělena do dvou kategorií – pro 3.-5. třídu ZŠ a pro 6.-9. třídu ZŠ (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).
Soutěžilo se v těchto disciplínách: test první pomoci, transport raněných a obvazová technika. Největší váhu soutěže měla stanoviště, kde soutěžící na namaskovaných figurantech a v situacích, se kterými se mohou v běžném životě potkat, „poskytovali“ první pomoci.

Naše gymnázium vyslalo dvě soutěžní družstva. Družstvo ve složení R. Repka (2.B), K. Nguyenová, E. Růčková, Š. Janečková a M. Mikeska (všichni 1.A) se umístilo na 3.místě a družstvo studentek primy A - A. Gajdečková, E. Surmová, K. Kníchalová a K. Korbášová obsadilo 5. místo.
Blahopřejeme.

Mgr. Renáta Foltová