Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Business Point 2010– manažersko – marketingová soutěž

obrazok
Dne 22.1.2010 se konalo finále manažersko – marketingové soutěže v Brně, na Fakultě podnikatelské VUT Brno.
Ze tří družstev naší školy, které se účastnili 1. kola se do finále probojovala dvě družstva, ve dvou různých tématech.

Téma „ Studuj na …“
Úkolem tématu bylo zpracování projektu propagace střední školy pro školní rok 2010/2011.
Družstvo DIMPL II. se umístílo v tomto finále na 1. místě.
Téma „ Marketingové hříchy „
Úkolem tématu bylo vybrat si v ČR konkrétní firmu nebo jakoukoli organizaci, která nevhodně zvolila reklamu. Obecně mohlo jít o špatně zaměřenou reklamu, nevhodně nastavený marketingový mix, etické problémy, právní aspekty, chyby v komunikaci apod.
Družstvo Simple se neumístilo mezi oceněnými.


Mgr. Iva Dombrovská