Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Dějepisné exkurze

Dolní oblast Vítkovic (tercie A)

Vítkovice Žáci 3. A měli možnosti si v rámci dějepisné exkurze prohlédnout ojedinělý komplex hutní prvovýroby a energetiky „Dolní oblast VÍTKOVICE“. Dnes je tento průmyslový komplex, zahrnující areál dolu Hlubina, koksovny, vysoké pece a další technologická zařízení, Národní kulturní památkou ČR a dědictvím EU, jako jediný svého charakteru v celé Evropě.
Fotografie z akce

Kostel sv. Václava a Ostravské muzeum (kvinta A)

Muzeum Ostrava Žáci 5. A měli dne 3. května 2012 možnost prohlédnout si interiér nejstarší ostravské stavby – kostela sv. Václava. Navštívili také Ostravské muzeum ve Staré radnici na Masarykově náměstí. Prohlédli si expozici, která se váže k historii města od jeho založení až do současnosti. Nejstarší minulost připomínají archeologické nálezy z centra Moravské Ostravy, zrod průmyslu pak symbolizuje širokoúhlé plátno „Vítkovice“ a další zajímavé exponáty. Žáci měli možnost shlédnout i pestrou sbírku lidového umění, ve které jsou prostřednictvím audiovizuální techniky zachyceny svátky a obyčeje, které se v našem městě a okolí udržují dodnes. Součástí prohlídky byla také 3D projekce o historii vzniku všech 23 ostravských obvodů a na závěr si žáci prověřili své znalosti rodného města prací s pracovními listy.
Fotografie z akce

Mgr. Eva Skotnicová