Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Velká Morava – projekt „Věda do škol“ Univerzity Palackého Olomouc

V pátek 4. dubna se na naší škole uskutečnila velmi zajímavá přednáška o Velké Moravě pana prof. PhDr. Miloslava Pojsla z Univerzity Palackého v Olomouci. Pan profesor studentům kvint podal kritický pohled na dějiny Velké Moravy, na christianizační proces a kulturní význam byzantské cyrilometodějské misie. Seznámil je s nejdůležitějšími historickými prameny a archeologickými výzkumy na lokalitách Mikulčice, Staré Město a Uherské Hradiště, Pohansko a Olomouc i nejdůležitějšími archeologickými nálezy. Přednáška byla také doplněna o názorný obrazový materiál.

Mgr. Eva Skotnicová