Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Dějepisná exkurze – kostel sv. Václava a Ostravské muzeum

Studenti 5. A měli dne 6. května 2014 možnost prohlédnout si interiér nejstarší ostravské stavby – kostela sv. Václava. Navštívili také Ostravské muzeum ve Staré radnici na Masarykově náměstí. Prohlédli si zde expozici, která se váže k historii města od jeho založení až do současnosti. Nejstarší minulost připomínají archeologické nálezy z centra Moravské Ostravy, zrod průmyslu pak symbolizuje širokoúhlé plátno „Vítkovice“ a k vidění byly i další zajímavé exponáty umělecké sbírky. Během prohlídky si studenti prověřili své znalosti rodného města prací s pracovními listy.

Mgr. Eva Skotnicová