Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Geografická exkurze 3.B - Vagonářské muzeum Studénka

před muzeem Vagonářské muzeum ve Studénce je jediné muzeum tohoto druhu v České republice a sídlí v tamním zámku. Žáci tercie B v rámci předmětu geografie a projektu TECHNO TRASA (MSK) jej 13.5.2014 navštívila.
Exkurze byla vedena formou odborného výkladu, nástěnných tabulí s množstvím fotografií a nechyběly také modely nejrůznějších vagónů, dopravních prostředků, včetně letadel. Studenti se dozvěděli zajímavá fakta o historii objevu kola, zakládání železničních tratí na Moravě, Slovensku, částečně Rakousku, historii Vagónky Studénka a seznámili se významnými osobnostmi, včetně známých rodáků.

Mgr. Renáta Foltová, Mgr. Beata Jonsztová

web muzea
Vagonářské muzeum Vagonářské muzeum