Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Dějepisná exkurze Velké Losiny

Dne 22. dubna se uskutečnila dějepisná exkurze sext na renesanční zámek ve Velkých Losinách. Prohlídka tzv. vysokého zámku začala v rodové galerii, kde se nachází sbírka celofigurálních portrétů nejvýznamnějších členů velkolosinské větve pánů ze Žerotína. V tomto sále jsme si prohlédli i pozoruhodnou mapu velkolosinského a vízmberského panství z roku 1739 s vedutami obou zámků. Expozice vysokého zámku nám dovolila nahlédnout i do původních renesančních a raně barokních interiérů, které jsou vybaveny mobiliářem vlastníků panství, tedy rodu Žerotínů a Liechtensteinů. Druhá část prohlídky nás zavedla do expozice tzv. nízkého zámku, což je barokní přístavba ze 17. století, která představuje tři rokokové pokoje vybavené původním historickým nábytkem, doplněné portréty představitelů rodu Liechtensteinů, Žerotínů a Podstadských z Prusinovic. Součástí prohlídky byly také dvě koupelny z konce 19. století a počátku 20. století, které sloužily Liechtensteinům. Na závěr jsme si prohlédli zámeckou galerii, ve které jsou instalovány cenné obrazy, sochařské i uměleckořemeslné práce ze sbírek velkolosinského zámku.

Mgr. Eva Skotnicová
Další foto z akce.