Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Eurorebus - 19. ročník Eurorebus

Eurorebus je vědomostní soutěž v garanci MŠMT, jejímž pořadatelem je nezisková organizace TERRA-KLUB, o.p.s. Naše škola se jí už mnoho let aktivně účastní a také letos, podobně jako v předešlých letech, jsme se probojovali do krajského kola. Úspěšnými řešiteli byly třídy – kvarta A, septima A, oktáva A.
Krajské kolo se konalo v sobotu 5. 4. 2014 na VŠB-TU Ostrava. Nakonec soutěžila pouze kvarta a septima, protože maturanti už jsou zaneprázdněni svědomitou přípravou na maturitní zkoušku.
Kvarta A v zastoupení studentů: Natálie Vladařová, Nguyen Thi Diem a Vojtěch Jandásek skončila ve své kategorii ZŠ 02 na 10. místě.
Septimu A reprezentovali studenti Lenka Hýlová, Ondřej Červenka a Václav Štula... A ti se umístili na 8. místě v kategorii SŠ.
Sice jsme letos nepostoupili do celostátního kola, ovšem jejich umístění v TOP10 v rámci kraje v této vysoko konkurenční soutěži je velkým úspěchem a my jim i touto cestou gratulujeme.

Mgr. Renáta Foltová

www.eurorebus.cz
Družstvo 7.B Družstvo 4.A