Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Světový den vody

V pátek 21. března 2014 se studenti kvart zúčastnili akce s názvem Světový den vody 2014, kterou pořádal Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava.
Pro studenty byly připraveny pokusy s vodou, zábavné chemické experimenty, exkurze na vědecká pracoviště, soutěže. Studenti si mohli nafouknout mýdlovou bublinu, sestavit si vlastní virus, vyslechnout přednášku o vodě na Marsu, prozkoumat meteorologii v lahvi a v neposlední řadě spatřit unikátní vysoce rychlostní vodní paprsek, odkud si přinesli i malý dárek. Závěr patřil terénnímu cvičení s GPS přijímačem ve hře O velké vodě.
Milióny obyvatel naší planety dnes trpí nedostatkem pitné vody, ještě více jich pak nemůže použít vodu ani k vlastní hygieně. Tato varovná čísla přiměla již počátkem 90. let 20. století OSN k vyhlášení 22. března Světovým dnem vody.
Každoročně si tento den celý svět připomíná, jak je voda nesmírně důležitá pro veškerý život na Zemi, a proč je důležité s vodou správně hospodařit. Otevřená věda ve spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR a dalšími vědeckými pracovišti se k této významné akci připojuje již druhým rokem.

Mgr. Lucie Hrušková
Videozáznam akce z pohledu žáků.